Ett unikt koncept för hjärthälsa

  Den smygande sjukdomen

Få sjukdomar är så dramatiska som en akut hjärtinfarkt. Många personer avlider knall och fall i relativt unga år ovetande om att de har gått omkring med en smygande sjukdom som under lång tid successivt förstört hjärta och kärl i kroppen. Ju tidigare diagnosen ställs desto större chans har man att ändra sina levnadsvanor (livsstil) för att därmed undvika att drabbas av hjärtinfarkt.

Hjärtkärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken. En livsstil med för mycket fet och kaloririk kost, inaktivitet, stress, rökning mm kan leda till övervikt, diabetes och hjärtkärlsjukdom. Faktum är att dessa sjukdomar är på väg att ta epidemiska proportioner i hela västvärlden.

  
  Nytt koncept
Ekolsund Heart Centre vänder sig till alla personer som vill kontrollera sitt hjärta, särskild de som idag inte har några symptom. Vi använder världens mest avancerade datortomograf för att kontrollera hjärtats kranskärl. Röntgenundersökningen föregås alltid av en noggrann kartläggning av livsstilsrelaterade hjärthälsorisker.
  
  Vi erbjuder avancerad 3D-teknik

Att se sitt eget hjärta i 3D på en bildskärm är en mycket konkret upplevelse. I de fall hjärtundersökningen inte visar på något onormalt får man sig en tankeställare och strävar därefter att hålla en sund livsstil för att undvika hjärtriskfaktorer. I de fall undersökningen visar förekomst att förträngningar i hjärtats kranskärl görs en fullständig kardiologisk utredning för remiss till hjärtklinik för vidare behandling.

Så här kollar vi ditt hjärta Så här kollar vi ditt hjärta

  

  Hälsans slott

  Hälsans slott

Ekolsunds Slott är en mång-facetterad anläggning. Fest, möten och boende i historisk miljö kombineras nu med ett unikt koncept för hälsa.
Se www.ekolsundsslott.se