Undersökningar

Dexa är en svag röntgenapparat som på ett vetenskapligt

dokumenterat sätt mäter kroppssammansättning och bentäthet


Det finns två viktiga användningsområden för Dexan:

1. Mätning av bentäthet. Detta används för att diagnostisera urkalkning av skelettet s.k. osteoporos som är vanligt hos kvinnor efter menopausen, rökare, vissa sjukdomar samt inaktivitet men även där ärftlighet finns i släkten. Dexa-scanningen tillsammans med ett speciellt utformat frågeformulär ger utgör en grund för riskbedömning gällande frakturer.

2. Mätning av förhållandet mellan muskler, fett och skelett. Dexan mäter även förhållandet mellan så kallad manlig och kvinnlig fetma. Dexa-scanningen är en mycket mera specifik och vetenskaplig mätmetod än BMI eller andra typer av uppskattningar/mätningar. Inför livsstilsförändringar och eller viktnedgång är detta en utmärkt metod för att kunna följa förändringar med minskad fettmassa och ökad muskelmassa. Dexan används således även i samband med rehabilitering för att mäta muskelmassa efter t.ex. knäoperationer

Priser:
Dexa-scanning (Kroppssammansättning) 1 000 sek
Dexa-scanning (Kroppsammansättning och bentäthet) 1 500 sek

För bokning kontakta oss:
08-410 727 57
info@quality-care.se