Undersökningar

Hälsoundersökningar med inriktning på Hjärta och Kärl

Ladda ner prislista som PDF

Heart & Lifestyle Basic


Heart  & Lifestyle Large

Hälsoenkät
Synenkät
Hörsel (efter behov)
Lungfunktion (Spirometri)
Längd/Vikt/Midjemått/BMI
Blodtryck
Blodfetter
Blodsocker (mäts i flera variabler)
Blodstatus
Leverstatus (mäts i flera variabler)
Järnvärde
Järnmättnad
Järnupptag
B12
Folsyra
Bisköldkörtel/Skelett
Njurfunktion (mäts i flera variabler)
Högklassigt inflammationstest (CRP)
Hjärtrisk
Prostataprov (ingår för män över 45 år)
Sköldkörtelprov (ingår för kvinnor/män över 45 år)
Dexa-scanning (kroppssammansättning)
Arbets-EKG
Hälsosamtal med sköterska
Läkarbesök

Hälsoenkät
Synenkät
Hörsel (efter behov)
Lungfunktion (Spirometri)
Längd/Vikt/Midjemått/BMI
Blodtryck i armar och ben
Blodfetter
Blodsocker (mäts i flera variabler)
Blodstatus
Leverstatus (mäts i flera variabler)
Järnvärde
Järnmättnad
Järnupptag
B12
Folsyra
Bisköldkörtel/Skelett
Njurfunktion (mäts i flera variabler)
Högklassigt inflammationstest (CRP)
Hjärtrisk
Prostataprov (ingår för män över 45 år)
Sköldkörtelprov (ingår för kvinnor/män över 45 år)
Dexa-scanning (kroppssammansättning)
Dexa-scanning (bentäthet/osteoporos)
Arbets-EKG
Ultraljud av hjärtat
Ultraljud av halskärl
Ultraljud av bukaortan
Hälsosamtal hos sköterska
LäkarbesökPris:  6 900 krPris:  13 400 kr

Efter samtal med din läkare kan vi erbjuda fortsättning efter just dina behov, bla Datatomografi arbets-EKG, snarkutredning, stresshantering, viktminskning, livsstilsändring på olika sätt mm. Nyhet är också vår inriktning på kvinnohälsa vilket innebär gynekologi, osteoporosmottganing mm.

Det nya för dig är att vi har gått ihop med Quality Care på Riddargatan och att vi därför även kan erbjuda dig Företagshälsovård, Rehabavdelning, Husläkarmottagning och Specialistmottagningar. Det finns även ett intressant VIP-koncept.

Hälso- och sjukvårdstjänster är momsbefriade. Moms tillkommer inte på ovanstående priser. Betalning sker alltid i samband med besöket om inte annat överenskommes. Det går bra att betala med kort.

För bokning kontakta oss:

08-410 727 57

info@quality-care.se